S&P/ASX Financials ex REIT (AXXJ)

सिडनी
में मुद्रा AUD
अस्वीकरण
7,007.40
-18.40(-0.26%)
रियल टाइम डेटा

S&P/ASX Financials ex REIT ऐतिहासिक डेटा

समय सीमा
Daily
28/08/2023 - 28/09/2023
तिथिमूल्य खोलेंउच्च निम्न वॉल्यूम बदलें %
7,007.407,025.807,047.907,000.6020.22M-0.26%
7,025.807,020.707,042.406,998.5059.61M+0.07%
7,020.707,011.207,038.806,976.2048.52M+0.14%
7,011.207,026.007,027.206,959.7039.91M-0.21%
7,026.007,010.307,026.006,903.5086.66M+0.22%
7,010.307,136.007,136.006,995.1075.40M-1.76%
7,136.007,133.507,138.107,102.1079.02M+0.04%
7,133.507,161.907,161.907,096.0058.80M-0.40%
7,161.907,197.007,197.007,133.9039.81M-0.49%
7,197.007,127.907,237.707,127.90159.96M+0.97%
7,127.907,079.307,147.207,069.8075.38M+0.69%
7,079.307,105.007,108.807,052.1057.75M-0.36%
7,105.007,109.407,121.307,047.7051.59M-0.06%
7,109.407,020.307,110.507,018.7061.22M+1.27%
7,020.307,012.307,043.206,985.1045.50M+0.11%
7,012.307,043.507,043.506,974.9067.89M-0.44%
7,043.507,122.107,143.907,039.6060.01M-1.10%
7,122.107,134.707,135.507,097.8039.84M-0.18%
7,134.707,122.307,161.907,116.4046.34M+0.17%
7,122.307,154.107,154.107,108.6045.06M-0.44%
7,154.107,110.107,172.607,108.40107.63M+0.62%
7,110.107,032.307,144.807,032.3064.87M+1.11%
7,032.306,996.207,034.606,996.2059.77M+0.52%
6,996.206,942.107,007.706,942.1051.16M+0.78%
उच्चतम
7,237.70
बदलें %
0.94
औसत
7,079.14
अंतर
334.20
निम्नतम
6,903.50