एसएंडपी बीएसई कैपिटल गुड्स (BSECG)

BSE
में मुद्रा INR
अस्वीकरण
47,225.59
+532.92(+1.14%)
बंद

एसएंडपी बीएसई कैपिटल गुड्स ऐतिहासिक डेटा

समय सीमा
Daily
28/08/2023 - 27/09/2023
तिथिमूल्य खोलेंउच्च निम्न वॉल्यूम बदलें %
47,225.5946,691.5247,398.8846,641.0717.40K+1.14%
46,692.6746,706.2646,932.5746,615.9024.71K+0.24%
46,582.2446,800.2746,817.0446,226.5417.94K-0.29%
46,719.7746,759.1546,927.3846,485.2912.82M+0.14%
46,652.1846,858.5346,902.1246,522.7534.41K-0.53%
46,903.0847,269.4747,418.1346,756.4946.96K-0.41%
47,095.3847,339.0747,339.0747,047.1835.83K+0.11%
47,045.6747,264.0347,316.6046,927.3840.38K-0.04%
47,063.5147,064.5747,132.5946,904.5460.66M+0.69%
46,739.4046,982.2447,122.2846,314.7952.52K-0.52%
46,983.6448,315.4148,520.8946,927.7339.89M-1.60%
47,746.4047,716.9147,948.4047,667.2320.77M+0.30%
47,604.0447,240.1447,664.9847,212.7127.09K+1.51%
46,895.0245,803.0546,954.9445,799.4729.88K+2.29%
45,845.0245,978.1846,004.6645,623.6121.10K-0.12%
45,901.8645,765.9146,022.4445,765.9018.14K+0.62%
45,617.4145,855.3845,888.5045,564.0627.60K+0.46%
45,406.5645,286.7445,476.4545,126.9650.63K+0.42%
45,215.7245,113.6245,317.6944,922.1572.51K+0.44%
45,016.3745,126.7045,278.4145,000.1680.54K+0.17%
44,941.0044,787.5644,988.6144,720.5428.75K+0.78%
44,593.1644,233.2744,646.7944,233.2737.45K+1.37%
उच्चतम
48,520.89
बदलें %
7.35
औसत
46,385.71
अंतर
4,287.62
निम्नतम
44,233.27