Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZU)

रियल टाइम डीराईव्ड
में मुद्रा PLN
अस्वीकरण
40.07
+0.47(+1.19%)
बंद

PZU ऐतिहासिक डेटा

समय सीमा
Daily
25/07/2023 - 09/12/2023
तिथिमूल्य खोलेंउच्च निम्न वॉल्यूम बदलें %
41.3841.5042.0441.221.75M-0.48%
41.5842.2842.3641.501.69M-1.56%
42.2441.4042.3641.112.03M+2.20%
41.3341.4641.8441.034.07M-0.19%
41.4140.5341.4440.521.36M+2.20%
40.5240.7040.9240.331.56M-0.05%
40.5439.9340.6339.771.01M+1.76%
39.8439.4040.2539.271.00M+1.07%
39.4239.5539.9639.33832.40K-0.15%
39.4839.0539.6838.881.41M+1.15%
39.0339.2539.4438.78832.41K-0.56%
39.2539.3039.5838.91620.14K+0.05%
39.2338.7039.2538.69979.12K+0.85%
38.9038.8439.4638.521.05M-0.10%
38.9439.7439.7738.771.26M-2.72%
40.0340.0240.3239.92494.70K-0.69%
40.3140.5340.5339.961.05M-0.30%
40.4340.0040.7039.881.45M+1.08%
40.0039.6540.2639.651.03M+0.88%
39.6540.0040.2839.65992.66K-1.39%
40.2140.0940.3639.80965.72K+0.37%
40.0640.1040.1739.73778.30K+0.86%
39.7239.7739.8739.16751.54K+0.10%
39.6840.2040.2139.63902.91K-2.67%
40.7740.4540.7840.16739.29K+0.59%
40.5340.7140.8340.371.02M-0.66%
40.8040.4540.8840.45661.34K+0.37%
40.6539.6540.8539.631.09M+2.65%
39.6040.3040.4539.49700.58K-1.74%
40.3038.9140.3038.911.49M-2.61%
उच्चतम
42.36
बदलें %
0.00
औसत
40.19
अंतर
3.84
निम्नतम
38.52