सोना वायदा - फरवरी 24 (GCG4)

रियल टाइम डीराईव्ड
में मुद्रा USD
अस्वीकरण
2,052.95
+10.75(+0.53%)
रियल टाइम डेटा

सोना वायदा ऐतिहासिक डेटा

समय सीमा
Daily
06/11/2023 - 05/12/2023
तिथिमूल्य खोलेंउच्च निम्न वॉल्यूम बदलें %
2,052.702,052.352,059.552,051.15+0.51%
2,042.202,094.402,152.302,038.40-4.39%
2,136.002,091.802,151.202,091.80+3.14%
2,071.002,038.302,073.202,036.000.61K+1.61%
2,038.102,046.102,047.102,033.102.51K-0.44%
2,047.102,041.702,052.102,036.0015.29K+0.35%
2,040.002,014.302,044.102,011.50174.67K+1.40%
2,011.802,011.702,011.802,011.700.23K+0.48%
2,002.201,991.902,001.601,991.500.06K+0.37%
1,994.751,991.601,999.401,990.85+0.17%
1,991.401,999.101,999.401,991.006.08K-0.40%
1,999.301,990.702,005.501,988.500.02K+1.09%
1,977.701,978.701,979.401,969.700.18K-0.35%
1,984.701,984.201,996.401,981.10133.12K-0.13%
1,987.301,963.001,991.101,959.00186.81K+1.17%
1,964.301,966.901,979.201,958.80142.92K-0.11%
1,966.501,950.301,975.301,938.80180.74K+0.84%
1,950.201,943.401,953.501,935.60183.70K+0.65%
1,937.701,964.101,965.601,936.90229.64K-1.63%
1,969.801,955.501,971.501,948.30214.08K+0.61%
1,957.801,975.301,977.501,953.20189.36K-0.80%
1,973.501,984.801,985.201,962.80218.95K-0.76%
1,988.601,999.402,000.101,984.20146.28K-0.53%
उच्चतम
2,152.30
बदलें %
2.68
औसत
2,003.68
अंतर
216.70
निम्नतम
1,935.60